For smartphones:

Om afsnittenes indhold

Teksten er til højre for indekset

Luftkrigen over England 1940 - 41

Om e-bogen og dens indhold

Slaget om Vesteuropa

Frankrigs fald og Slaget om England

2015-11-08

Indeks

for samtlige 26 afsnit herunder

klik på det ønskede afsnit

Startside

Forord

Oversigt

Forhistorien

Frankrigs fald

Dunkerque

Forsvarsstrategien

Seelöwe  Sea Lion

Battle of Britain

Blitzen

Kontrafaktisk

Efterspillet

Offensiven 1941

Ledere England

Ledere Tyskland

Flytyperne

Radar - Enigma

RAF's historie

Luftwaffe

Krigsspil

Kronologi - Tavle 1

Kronologi - Tavle 2

Billedliste

Henvisninger

Ordliste leksikon

Noter - Kilder

Litteraturliste

Kommentarer

Korrektioner

Blogs

 

 

 

 

 

 

 

Indeks

for samtlige afsnit

klik på det ønskede afsnit

Startside

Forord

Oversigt

Forhistorien

Frankrigs fald

Dunkerque

Forsvarsstrategien

Seelöwe  Sea Lion

Battle of Britain

Blitzen

Kontrafaktisk

Efterspillet

Offensiven 1941

Ledere England

Ledere Tyskland

Flytyperne

Radar - Enigma

RAF's historie

Luftwaffe

Krigsspil

Kronologi - Tavle 1

Kronologi - Tavle 2

Billedliste

Henvisninger

Ordliste leksikon

Noter - Kilder

Litteraturliste

Kommentarer

Korrektioner

Blogs

 

 

 

 

 

 

 

Indeks

for samtlige afsnit

klik på det ønskede afsnit

Startside

Forord

Oversigt

Forhistorien

Frankrigs fald

Dunkerque

Forsvarsstrategien

Seelöwe  Sea Lion

Battle of Britain

Blitzen

Kontrafaktisk

Efterspillet

Offensiven 1941

Ledere England

Ledere Tyskland

Flytyperne

Radar - Enigma

RAF's historie

Luftwaffe

Krigsspil

Kronologi - Tavle 1

Kronologi - Tavle 2

Billedliste

Henvisninger

Ordliste leksikon

Noter - Kilder

Litteraturliste

Kommentarer

Korrektioner

Blogs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bogens titel er Luftkrigen over England i 1940-41 (kaldet "Slaget om England"). Det var en krig alene mellem England og Tyskland. Luftkrigen var sidste fase af Slaget om Vesteuropa, som Hitler startede den 10. maj 1940.  Efter at have besejret Holland, Belgien og Frankrig i maj / juni, fortsatte Hitler med en luftkrig mod England. Den varede til maj 1941. Den tabte han.)

Om e-bogen og  dens indhold:

Velkommen

til e-bogen om Slaget om Vesteuropa.  Hovedbegivenhederne er Frankrigs fald og Slaget om England.

E-bogen er indtil videre kun tilgængelig som .htm og .pdf filer lagt ud på internettet under hovedoverskrifterne "Slaget om England" og "Slaget om Vesteuropa".

En egentlig e-bogs version  (epub) er under udarbejdelse klar til at blive lagt ud ultimo november 1915.

Vedrørende "Slaget om England" har jeg især bestræbt mig på at beskrive alle aspekter af selve slaget,  så som selve luftslagene, flytyper, varslingssystemet (herunder radar), organisationen bag luftforsvaret og civilforsvaret.

Vedrørende "Frankrigs fald" indeholder bogen nu i stigende omfang en detaljeret beskrivelse af Frankrigs fald som den første del af Slaget om Vesteuropa.

Bogen indeholder også relevante personbeskrivelser af konflikternes nøglepersoner.

Der ud over indeholder e-bogen en kort gennemgang på resuméform af forhistorien til Hitlers angreb på Vesteuropa med tilhørende tidstavle. Klik evt. på Forhistorien og / eller Kronologi.

Beskrivelsernes intensitet varierer; hovedvægten ligger fortsat på Slaget om England, der var emnet ved opstarten.  

De fem vigtigste begivenheder i Slaget om Vesteuropa - fra 10. maj 1940 til udgangen af maj 1941 - var:

  • Tyskernes gennembrud af de allieredes forsvarslinje ved Meuse floden ved Sedan den 14. juni 1940, se afsnittet Frankrigs fald, punkt 4: Angrebet gennem Ardennerne,

  • Hitlers stopordre i Flandern den 24. juni 1940, der muliggjorde en evakuering af den engelske hær, se afsnittet Frankrigs fald, punkt 7: Hitlers stopordre,

  • Selve evakueringen af den engelske hærs fra Dunkerque fra den 26. juni til 4. juli 1940, se afsnittet Dunkerque,

  • Battle of Britain, især luftslagene over London-området op til og med den 15. september 1940, se afsnittet Battle of Britain,  og

  • Blitzen, Hitlers terrorbombardement af det engelske samfund fra september 1940 til maj 1941, se afsnittet  Blitzen.

Disse begivenheder er beskrevet særlig intenst og dokumenteret i detaljer. Efterhånden som jeg støder på nye oplysninger fra relevante kilder for disse begivenheder, opdaterer jeg teksten.

Billedmateriale til begivenhederne findes for tiden bedst på www.youtube.com.

Alle beskrivelserne er p.t. sat op som en on-line "e-bog" med 6 hovedafsnit understøttet af 20 supplerende afsnit:

Hovedafsnit

(Hovedafsnittene er dokumenterede ved hjælp af noter, og jeg har gjort mit bedste, for at afsnittene kan læses individuelt.)

 Slaget om Vesteuropa:  Nederlaget i Frankrig i maj og juni 1940 Frankrigs fald

 Den umiddelbare optakt til luftkrigen: Evakueringen fra Dunkerque i maj 1940 Dunkerque

 Englands forberedelser til en luftkrig Forsvarsstrategien

 En beskrivelse af selve luftkrigens første fase fra juli til september 1940 Battle of Britain

En beskrivelse af selve luftkrigens anden fase fra september 1940 til maj 1941 Blitzen

Efter sejren i Slaget om England Efterspillet

 

Supplerende afsnit

 Forhistorien til det hele - fra Tysklands samling til Danmarks besættelse Forhistorien

Den planlagte invasion af England, som Hitler måtte opgive Seelöwe

Kontrafaktisk historieskrivning - hvad nu hvis - Kontrafaktisk

RAF offensiven mod Luftwaffe i Nordfrankrig - Offensiven

Korte omtaler af nøglepersonerne på allieret side Ledere England

Korte omtaler af nøglepersonerne på tysk side Ledere Tyskland

Om flyene i Battle of Britain Flytyperne

Om radar - radiosystemer - Enigma kodemaskinen Radar - Enigma

 

Adgangen til on-line "e-bogen"

I sin helhed kan bogen endnu kun læses på internettet i .htm og .pdf formater på adressen  www.battleofbritain.dk,  en ulempe,  men til gengæld er den gratis og uden annonceringer.

Teksten er / bliver løbende sat op, så den let kan læses med en smartphone.

Jeg er begyndt at udlægge en større del af teksten i .pdf format, så den nemt kan downloades - helt eller delvist. Den del af teksten, der allerede er udlagt i .pdf format, er vist i punktet Tekst i pdf format  nederst i dette afsnit.

Opdateringer

Teksten vil med mellemrum blive opdateret / rettet. Sidste dato og versionsnummer ses i nederste venstre hjørne af hvert afsnit. ( ex. 2008-10-01  version 1.1 )  -  Ændringer i versionsnummeret før punktummet markerer væsentlige rettelser,  tallet efter punktummet markerer mindre tilføjelser eller rettelser af tekstfejl af forskellig art.                        Et afsnit - korrektioner - vil efterhånden omtale væsentlige rettelser.

Kort beskrivelse af samtlige afsnit:

Se evt. et tidsskema for selve Luftkrigen over England  - klik på -  Tidsskema

Forord - med en kort beskrivelse af Slaget om England

Forhistorien - fra 1860'erne  - over tiden før, under og efter Første Verdenskrig, videre op til udbruddet af Anden Verdenskrig i Europa i september 1939 og Danmarks og Norges besættelse i 1940.    Luftkampe er særlig omtalt, selv om deres betydning stedvis er ude af proportioner med de andre begivenheder i perioden.

Frankrigs fald   - om Slaget om Vesteuropa fra den 10. maj 1940 til underskrivelsen af våbenstilstanden mellem Frankrig og Tyskland den 22. juni 1940.

Dunkerque - specielt om forløbet fra Tysklands angreb på Vesteuropa den 10. maj 1940 til indeslutningen af den engelske hær ved Dunkerque,  og det afsluttes med hærens evakuering fra Dunkerque tilbage til England mellem den 26. maj og den 4. juni 1940.

Forsvarsstrategien  - om hvordan England skulle forsvares mod luftangreb i 1940.

Seelöwe - Operation Sea Lion - om Hitlers plan for en invasion af England i september 1940.

Battle of Britain - om luftslaget mellem det tyske flyvevåben Luftwaffe og det engelske flyvevåbens - RAF's - Fighter Command fra den 10. juli 1940 til den 31. oktober 1940.

Blitzen - om tyskernes natlige terrorbombardementer mod den engelske civilbefolkning og infrastruktur fra den 7. september 1940 til den 16. maj 1941.

Kontrafaktisk  historie - hvad nu, hvis tyskerne havde "vundet" i kampen mod England i 1940 - 41? 

Efterspillet - om ændringerne i forsvarstaktik og kommandoforhold i RAF's Fighter Command efter Battle of Britain.

Offensiven 1941 - om RAF's taktiske offensiv mod det tyske flyvevåbens baser i Frankrig i 1941.

Lederne England  - om ledere såvel politiske som militære på allieret side med hovedvægten på deres tilknytning til  Slaget om Vesteuropa og især Slaget om England.

Lederne Tyskland  - om ledere såvel politiske som militære på tysk side med hovedvægten på deres tilknytning til Slaget om Vesteuropa og især Slaget om England. 

Flytyperne - en kort beskrivelse af de anvendte flytyper på begge sider med særlig henblik på deres funktion i luftkrigen 1940 - 41.

Radar - om englændernes brug af radar, radiopejlesystemer, afkodningssystemer (Enigma) mm.

RAF's historie - om det engelske flyvevåbens  historie og organisation fra Første Verdenskrig til 1940.

Luftwaffe - om det tyske flyvevåbens historie og organisation fra Første Verdenskrig til 1940.

Krigsspil - om krigsspil bl.a. vedrørende tyskernes planlagte invasion af England i 1940.

Kronologi - Tidstavle 1 - datering af de vigtigste begivenheder fra slutningen af Første Verdenskrig indtil udgangen af 1941 i relation til Slaget om Vesteuropa og især Luftkrigen over England i 1940 - 41 suppleret med begivenheder internt i det engelske og tyske flyvevåben.    

Kronologi - Tidstavle 2 - som tidstavle 1, men uden begivenheder specielt relateret til engelske og tyske flyvevåbens organisationer.

Henvisninger - mine anbefalinger til viderelæsning om emnet.

Ordliste - korte forklaringer på tekniske udtryk.

Noter - Kilder  - henvisninger til uddybning af et emne fra teksterne.

Litteraturliste - bøger  mm om emnet, jeg har læst - helt eller i uddrag.

Kommentarer - fra læserne.

Korrektioner - væsentlige korrektioner til teksterne.

Blogs - om emner i relation til luftkrigen.

 

Links:

Herunder links til Tekst, kortskitser og organisationsdiagrammer i pdf og epub format - af de dele af teksten, kort, tabeller mv. der indtil nu er udlagt i .pdf format: 

= klik på (for hyperlink til dokumentet)

 

Park - om Air Vice-Marshal Keith Park, sejrherren i Battle of Britain

 

Hitlers stopordre 01.pdf - om Hitlers stopordre i Flandern

 

Slaget om Storbritannien 07 obs.pdf - om Slaget om England (Battle of Britain)

 

  Slaget om England 02 ht (1).epub

 

Generel kronologi - kronologi over begivenheder fra 1918 til 1941

 

Angrebet - kort over starten på angrebet på Vesteuropa den 10. maj 1940

 

Vesteuropa.pdf - kort over situationen i Vesteuropa den 14. maj 1940

 

Dunkerque 4 - kort over situationen i Nordfrankrig  fra den 20. maj 1940

 

kronologi 01 - kronologi over Frankrigs fald fra den 10. maj 1940 til 26. juni 1940

 

armegruppe fransk - organisationsplan for 1. franske armégruppe den 10. maj 1940

 

armegruppe - organisationsplan for den tyske Hærgruppe A den 10. maj 1940

 

org-plan - organisationsplan for Fighter Command  juli - september 1940

 

battle - kort over kampområdet for Battle of Britain juli - september 1940

 

Tidsskema - tidslinje for hele luftkrigen over England - juli 1940 - maj 1941

 

Bibliografi 7a.pdf - litteraturliste ordnet alfabetisk efter forfatter

 

Bibliografi 7b.pdf - litteraturliste ordnet alfabetisk efter titel

 

Bibliografi 7c.pdf - litteraturliste ordnet alfabetisk efter emnegruppe

 

Radar litt. liste 01.pdf. - om radar i Battle of Britain

 

Noter

Om at kopiere - Copyright - ©

Enhver kopiering fra denne e-bog må kun ske efter gældende dansk lov om ophavsret.

Kopiering af korte tekstuddrag fra siderne for videredisbribution  - såvel elektronisk som på papirform - kan dog ske med tydelig henvisning til e-bogen www.battleofbritain.dk.

Copyright © 2008 Leif Olsen    leif.olsen@battleofbritain.dk  

 

Sidst opdateret

2015-11-08

version 9.17

Kommentarer / spørgsmål:  leif.olsen@battleofbritain.dk    Se evt. afsnittet Kommentarer

Mit CV i relation til at skrive om Slaget om Vesteuropa herunder Slaget om England - klik på CV