For smartphones:

Kronologi over situationen i Vesteuropa 1918 -41

Teksten er til højre for indekset

Tidstavle 2

Den militære og politiske situation i

 Vesteuropa 1918 - 1941

2015-06-04

Indeks

for de øvrige afsnit

= klik på (for hyperlink)

  Startside

 Forord

 Oversigt

 Forhistorien

Frankrigs fald

 Dunkerque    

 Forsvarsstrategien

 Seelöwe  Sea Lion

 Battle of Britain

Blitzen

Kontrafaktisk

 Efterspillet

Offensiven 1941

Ledere England

Ledere Tyskland

Flytyperne

Radar - Enigma

RAF's historie

Luftwaffe

Krigsspil

Kronologi

Kronologi - Tavle 2

Billedliste

Henvisninger

Ordliste

Noter - Kilder

Litteraturliste

Kommentarer

Korrektioner

Blogs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidstavle

over vigtige militære og politiske begivenheder i og omkring Tyskland fra afslutningen af Første Verdenskrig i 1918 til december 1941, da Hitlers krig fra 1939 udviklede sig til Anden Verdenskrig.

Tidstavlen sætter især fokus på begivenheder fra Hitlers angreb på Vesteuropa i maj 1940 til december 1941, hvor Hitler erklærer krig mod USA, og Hitlers angreb på Moskva bliver stoppet.  

Tidstavlen slutter, hvor Hitlers krig i december 1941 har udviklet sig til Anden Verdenskrig uden udsigt til tysk sejr, og hvor drabet på jøderne planlægges på Wannseekonferencen i januar 1942.

De vigtigste begivenheder er med fed skrift.

1918 - 1932

11. nov. 1918 Våbenstilstanden i Første Verdenskrig træder i kraft kl. 11:00 GMT (engelsk tid).
28. juni 1919 Våbenstilstanden mellem Tyskland og de allierede afsluttes med en fredsaftale kaldt Versaillestraktaten. Betingelserne for Tyskland var et diktat, og var meget hårde.
1. august 1919 Weimarrepublikken oprettes som erstatning for det tyske kejserrige.
1919 Folkeforbundet oprettes med det formål at hindre fremtidige konflikter i at udvikle sig til krige.
1919-21 Krig mellem det nyoprettede Polen og Sovjetunionen om Polens østgrænse.
1921 Hitler bliver formand for det tyske NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.
1923 Tysklands økonomi bryder sammen under en galoperende inflation. Kravene om betaling af erstatninger til England og Frankrig lettes.
8. nov. 1923 Ølstuekuppet - Hitlers kupforsøg i München, som blev slået ned af politiet.
1924 Hitler fængsles for kupforsøget. I fængslet dikterer han sit politiske manifest "Mein Kampf".
1924 Den økonomiske situation i Tyskland bedres.

1925

Locarnopagten indgås i forlængelse af Versailles traktaten for fortsat at sikre fred i Europa.

1925

Frankrig og Tjekkoslovakiet indgår gensidige sikkerhedsaftaler mod et tysk angreb.
1926 Tyskland bliver medlem af Folkeforbundet oprettet i 1919.
1928 Frankrig starter opførelsen af Maginotlinjen, en række af forter langs den fælles fransk - tyske grænse mellem Luxembourg og Rhinen. En tysk hær ville ikke kunne passere linjen.
24. okt. 1929 Wall Street krakket på New Yorks børs starter økonomiske sammenbrud og massearbejdsløshed over hele den vestlige verden. Det efterfølgende sammenbrud i Tyskland bliver Hitlers springbræt til magten.
1931 Belgien starter opførelsen af verdens stærkeste fort Eban Email for at hindre et tysk angreb gennem Liège - Maastricht området.
1931 Den japanske hær indleder på eget initiativ en invasion af Manchuriet.

november 1932

Det sidste frie tyske valg indtil 1946.

1933

30. januar Hitler udnævnes til rigskansler af præsident Hindenburg.
4. marts Den første tyske koncentrationslejr oprettes i Dachau i Bayern
23. marts Som resultatet af et kraftigt manipuleret valg i marts, der gav Hitler og hans støttepartier absolut flertal, indførtes forfatningsændringer, der i praksis gav Hitler næsten diktatorisk magt.
1. april Nazisternes "kamp" mod jøderne indledes med en national boykot af jødiske virksomheder
15. maj Det tyske flyvevåben Luftwaffe oprettes i al hemmelighed i strid med Versaillestraktaten.

juli

Nazistpartiet NSDAP bliver eneste lovlige parti i Tyskland. Pressefriheden ophæves.
oktober Tyskland forlader en særlig nedrustningskonference World Disarmament Conference i Geneve arrangeret af Folkeforbundet, og forlader efterfølgende også selve Folkeforbundet.
november Som følge af sammenbruddet i fredskonferencen i Geneve nedsætter den engelske regering en Defence Requirements Committee til at afdække svage punkter i det engelske forsvar 

1934

26. januar Polsk-tysk ikke angrebspagt underskrives. Den opsiges fra tysk side den 28. april 1939.
2. august Hitler bliver Fører. Ved den tyske rigspræsident Hindenburgs død overtog Hitler præsidentembedet, han udråbte sig selv til "fører og rigskansler", og indførte de facto et diktatur. Weimarrepublikken er afsluttet og erstattes af "Das dritte Reich" (Det tredje Rige).

1935

 
26. februar Det tyske flyveåben, Luftwaffe, oprettes officielt -  i strid med Versailles traktaten.
16. marts Værnepligten. Tyskland genindfører værnepligten og starter opstillingen en hær på 500.000 mand (36 divisioner) - i strid med Versailles traktaten
14. april Stresa Front. Som konsekvens af de tyske brud på Versailles traktaten i de foregående måneder bliver England, Frankrig og Italien på et møde i Stresa enige om, i fællesskab at modsætte sig yderligere brud på Versailles traktaten. Aftalen viste sig hurtigt at være værdiløs.
18. juni Flådeaftalen. England og Tyskland indgår en aftale om, at den tyske flåde må øge sin tonnage op til 35% af den engelske flådes, og at tyskerne igen må bygge u-både! - egentligt i strid med Versailles traktaten. England indgår aftalen uden at konsultere Frankrig og Italien.
15. september Nürnberg racelovene vedtages. Jøderne mister deres tyske statsborgerskab.
Oktober Italien starter sit felttog mod Abessinien uden Englands og Frankrigs accept.

1936

7. marts Rhinlandet. Efter ordre fra Hitler rykker tysk militær ind i Rhinlandet - den demilitariserede del af Tyskland - i strid med Versailles traktaten. Rhinlandet er det tyske område mellem Rhinen og grænserne til Holland, Belgien, Luxembourg og Frankrig i vest. Det tyske angreb mod Vesteuropa i maj 1940 blev iværksat af tyske hærgrupper opmarcheret i Rhinlandet!
13. marts  England. Den engelske premierminister Baldwin opretter et ministerium for "Coordination of Defence" for at sætte fokus på Englands militære situation i sammenligning med Tyskland. Juristen Thomas Inskip - uden nogen erfaring indenfor hverken militæret eller industrien - bliver Minister for Coordination of Defence.
foråret Westwall. Efter at den tyske hær er rykket ind i Rhinlandet starter Tyskland anlægget af en befæstet linje (også kaldet Siegfriedlinjen) langs hele Tysklands vestgrænse som et modstykke til den franske Maginotlinje - i strid med Versailles traktaten.
3. juni Det tyske flyvevåbens stabschef Generalleutnant Wever bliver dræbt ved en flyulykke. Efter Wevers død standses udviklingen af tunge bombefly til flyvevåbnet. En ting flyvevåbnet kommer til at mangle i Blitzen over England i 1940 - 41.
17. juli Den spanske borgerkrig starter med general Francos angreb på den siddende spanske regering.

1937

februar England. En såkaldt "Committee of experts" foreslår, at flyvevåbnet opstiller et såkaldt Fighter Command med 45 jagereskadriller til luftforsvaret af England. Forslaget godkendes i princippet senere af den såkaldte Committee of Imperial Defence.
26. april Guernica. Til støtte for general Franco gennemfører Tyskland et terrorbombeangreb mod den spanske by Guernica. Det er første gang en by udslettes ved et luftangreb.
7. juli Japan angriber Kina. Sammen med Tysklands angreb på Polen den 1.september 1939 anses disse begivenheder for at være starten på det, der udviklede sig til at blive Anden Verdenskrig.
december Englands Minister for Coordination of Defence Thomas Inskip får gennemtrumfet det synspunkt, at flyvevåbnets hovedrolle ikke skulle være at lamme en fjende med et "knock-out blow" af bomber, men at hindre en fjende i at lamme England med et "knock-out blow" af bomber.

1938

13. marts Tyskland annekterer Østrig.
juli International konference i Evian om jødiske flygtninge. Ingen lande var villige til at modtage jødiske flygtninge fra Tyskland. Tyskland havde da endnu ca. 600.000 jøder.
30. september München aftalen om tysk besættelse af Sudeterland i Tjekkoslovakiet indgås mellem  England, Frankrig, Italien og Tyskland. Overfor Tjekkoslovakiet er aftalen et diktat.
oktober Tyskerne rykker ind i Sudeterland i Tjekkoslovakiet som konsekvens af München aftalen.
9. november Krystalnatten i Tyskland, hvor jødiske forretninger og synagoger smadres.

1939

15. marts Tyskland besætter Tjekkiet  (="rest" Tjekkoslovakiet) og allierer sig med Slovakiet)
31. marts England garanterer Polens uafhængighed som konsekvens af Hitlers besættelse af Tjekkiet.
26. april England indfører almindelig værnepligt.
28. april Hitler opsiger ikke-angrebspagten med Polen indgået den 26. januar 1934.
22. maj Den italiensk-tyske pagt bliver undertegnet.
12. juni England og Frankrig starter forhandlinger i Moskva om forholdene i Europa med henblik på at imødegå  Hitlers ekspansionsstrategi.
23. august Sovjetunionen indgår en ikke angrebs pagt med Tyskland, og de aftaler en "opdeling" af Polen i interessesfærer - trods igangværende forhandlinger med England og Frankrig.
1. september Tyskland angriber Polen. Sammen med Japans angreb på Kina den 7. juli 1937 anses disse begivenheder for at være starten på det, der udviklede sig til at blive Anden Verdenskrig.
3. september England og Frankrig erklærer Tyskland krig, da Tyskland ikke trækker sig ud af Polen. Bortset fra et mindre fransk skinangreb er England og Frankrig ikke i stand til at følge op på krigserklæringen. England etablerer en flådeblokade af tyske Nordsøhavne, Tyskland starter en u-bådskrig mod England.
5. september USA erklærer sin neutralitet i forhold til begivenhederne i Europa
7. september Frankrig foretager et skinangreb på Tyskland i Saar området. Franskmændene standser foran Siegfriedlinjen, og trækker sig ud igen den 8. oktober. Tyskland går ikke til modangreb.
10. september Canada erklærer Tyskland krig
17. september Sovjetunionen angriber Polen for at besætte "deres" del af Polen som aftalt med tyskerne.
6. oktober De sidste polske militære enheder kapitulerer.
30. november Sovjetunionen gennemfører et luftangreb mod Helsinki, som konsekvens erklærer Finland Sovjetunionen krig

1940

16. februar Engelske krigsskibe opbringer det tyske skib Altmark i norsk territorialfarvand
13. marts Finland og Sovjetunionen indgår en fredsaftale
8. april England udlægger miner i norsk territorialfarvand
9. april Tyskland angriber Danmark og Norge. Danmark kapitulerer samme dag.   I Nordnorge fortsættes kampen med assistance af engelske og franske styrker indtil den 7. juni.
14. april Militære enheder fra England og Frankrig går i land ved Namsos i Norge
10. maj Churchill overtager posten som både premierminister og forsvarsminister.
10. maj Tyskland angriber Holland, Belgien, Luxembourg og Frankrig.
13/14 maj Den tyske Hærgruppe A krydser Meuse floden ved Sedan, og gennembryder derved de allieredes forsvarslinje, og rykker ind i Nordfrankrig syd om den allierede hovedstyrke.
14. maj Holland kapitulerer.
20. maj Den tyske Hærgruppe A når til Abbéville ved den franske kanalkyst, og har dermed indkredset  den allierede hovedstyrke.
24. maj Hitler giver stopordre til Hærgruppe A, hærgruppen må ikke overskride Aa kanalen  i dens forsøg på at helt at omringe den allierede hovedstyrke. Hele den engelske hær slipper derved ud til Dunkerque ved Den Engelske Kanal.
26. maj Evakueringen af den engelske hær fra Dunkerque til England starter. Hitler ophæver sin stopordre, men for sent til at afskære den engelske hær i at nå Dunkerque.
28. maj Belgien kapitulerer
28. maj Churchill får gennemtrumfet, at der ikke etableres kontakt på diplomatisk plan med Italien om en europæisk fredskonference med tysk deltagelse.
4. juni Evakueringen fra Dunkerque afsluttes. 338.000 engelske og franske soldater blev evakueret.
5. juni Tyskerne starter angrebet over Somme floden mod Paris og Sydfrankrig.
7. juni De sidste norske soldater kapitulerer.
17. juni Frankrig anmoder Tyskland om en våbenstilstandsforhandling.
22. juni Frankrig underskriver våbenstilstandsaftalen med Tyskland i Compiènge nord for Paris.. 
25. juni Våbenstilstanden mellem Frankrig og Tyskland træder i kraft. England er nu alene i krigen med Tyskland indtil foråret 1941.
3. juli England angriber den franske flåde i Oran i Algier for at hindre, at den overtages af tyskerne.
10. juli "Officiel" britisk startdato for tyskernes angreb i Slaget om England / Battle of Britain.
16. juli Hitler udsteder helt åbent førerordre nr. 16 om en mulig invasion af England.
19. juli I en tale i rigsdagen foreslår Hitler, at der indgås en fredsaftale med England.
22. juli England afslår at indgå en fredsaftale med Tyskland.
ult. juli Hitler starter i al hemmelighed planlægningen af invasionen af Sovjetunionen i 1941.
1. august Hitler udsteder førerordre nr. 17 med en detaljeret instruktion  for invasionen af England. Unternehmen Seelöwe (Operation Sea Lion), når det engelske flyvevåben er besejret.
13. august Det tyske flyvevåben iværksætter Unternehmen Adlerangriff (Operation Eagle Attack) mod det engelske flyvevåben  og dets infrastruktur som følge af Hitlers førerordrer nr. 16 og 17.
2. september Aftale mellem USA og England om at England overtager 50 amerikanske oplagte destroyers mod at tillade amerikanske baser på engelske besiddelser nær den amerikanske kyst.
7. september Blitzen. Tyskerne skifter strategi. Målet for luftkrigen mod England skiftes fra det engelske flyvevåben og dets infrastruktur til terrorbombning af London og andre byer.
13. september Italien starter en offensiv mod Egypten og dermed mod Suez kanalen.
15. - 17. sept. Hitler aflyser (hemmeligt) invasionen af England, da hans flyvevåben ikke kan besejre det engelske flyvevåben, og derved opnå det ønskede luftherredømme over Den Engelske Kanal og det sydlige England. Dette blev reelt Hitlers første nederlag i Anden Verdenskrig.
27. september Tremagtspagten mellem de to aksemagter, Tyskland og Italien, og Japan undertegnes i Berlin. Efterfølgende kommer pagten til at omfatte de lande, der var / blev allierede med Tyskland: Bulgarien, Jugoslavien, Kroatien, Rumænien, Slovakiet og Ungarn
28. oktober Italien angriber Grækenland
4. november Engelske styrker bliver sat i land på Kreta
14. november Tyskerne udfører et massivt natligt terrorbombeangreb mod Coventry.
9. december Engelske styrker iværksætter en offensiv mod italienske styrker i Nordafrika.
18. december Hitler udsteder (hemmeligt) førerordrer nr. 21 om et angreb på Sovjetunionen
20. december Det engelske flyvevåben starter en luftoffensiv mod tyskerne over den franske kanalkyst.
29. december Tyskerne gennemfører et massivt natligt terrorbombeangreb på London.

1941

januar Italienske enheder i Nordafrika må flere steder kapitulere til englænderne.
11. februar Nordafrika. De første tyske enheder bliver landsat i Tripolis i Nordafrika under general Rommel for at komme italienerne til undsætning.
7. marts Engelske militære enheder bliver sat i land i Grækenland
11.marts Den amerikanske lov "Land-Lease" om udlån af krigsmateriel til England underskrives.
12. marts Tyskerne udfører et massivt natligt terrorbombeangreb mod Liverpool området.
27. marts Hitler giver ordre til at angribe Jugoslavien og Grækenland, hvorved det planlagte angreb på Sovjetunionen må udsættes i fire uger.
6. april Tyskerne iværksætter angrebet på Jugoslavien og Grækenland.
21. april Våbenstilstand mellem Tyskland og Grækenland.
29. april Sidste engelske militære enheder forlader Grækenland
10. maj Tyskerne gennemfører sit sidste større natlige terrorbombeangreb mod London under Blitzen.
10. maj Rudolf Hess, Hitlers stedfortræder fra 1933 til 1939,  flyver på eget initiativ til England for at komme i kontakt med den engelske regering om en fredsaftale.
16. maj Tyskerne gennemfører det sidste bombeangreb under Blitzen mod Birmingham.
20. maj Tyske faldskærmssoldater lander på Kreta.
24. maj Det tyske slagskib Bismarck sænker det engelske slagskib Hood ved Grønland.
27. maj Engelske skibe beskadiger det tyske slagskib Bismarck, som sænkes af egen besætning.
22. juni Hitler starter sit angreb på Sovjetunionen
23. juni Finland erklærer Sovjetunionen krig
31. juli Tyskland. Heydrich, chef for RSHA Reichssicherheitshauptamt, for ordre til at organisere den såkaldte Endlösung, folkemordet på jøderne i Tyskland og tyskbesatte områder.
14 august The Atlantic Charter aftale mellem Churchill og Roosevelt offentliggøres
16. september Amerikanske fragtskibe begynder at transportere krigsmateriel til England
2. oktober Mod Moskva. Tyskerne starter offensiven rettet mod Moskva kaldet Operation Typhoon.
13. november Tyske ubåde sænker det engelske hangarskib Ark Royal i Middelhavet
5. december Russerne starter en modoffensiv, og standser tyskernes felttog mod Moskva.
7. december Japanerne angriber Pearl Harbor uden krigserklæring mod USA.
10. december Japanerne sænker de engelske slagskibe Prince of Wales og Repulse ved Singapore.
11. december Tyskland og Italien erklærer krig mod USA.
december Tyskland tager den første udryddelseslejr Chelmno i Polen i brug
19. december Hitler fyrer chefen for den tyske hær, Feldmarschall Brauchitsch, og overtager selv føringen af krigen i Sovjetunionen.
Januar 1942 Wannseekonferencen. Under en hemmelig konference under ledelse af Heydrich planlægges "die Endlösung" (den endelige løsning) for jøderne i Tyskland og de tysk besatte områder. Løsningen bestod i udryddelsen af jøderne ved hjælp af gas i særlige udryddelseslejre udstyret med krematorier til masseforbrænding. Lejrene var hovedsageligt placeret i Polen. Chelmo var den første, Auschwitz den mest kendte.  (Danmark var ikke anset for militært besat, men underlagt en såkaldt "fredsbesættelse", så de danske jøder var ikke direkte omfattet af beslutningen.)  

Copyright  2008 Leif Olsen    leif.olsen@battleofbritain.dk

 

Sidst opdateret

2015-06-04

version 8.89

 

Kommentarer / spørgsmål:  leif.olsen@battleofbritain.dk    Se evt. afsnittet Kommentarer

Mit CV i relation til at skrive om Slaget om Vesteuropa herunder Slaget om England - klik på CV

Om kopiering - Copyright - © 2008 Leif Olsen   se slutningen af afsnittet Oversigt