For smartphones:

Afsnittet viser større de større korrktioner, der er foretaget.  Indeks til de øvrige afsnit om ses herunder.

Teksten er til højre for indekset

Luftkrigen over England 1940 - 41

Slaget om Vesteuropa

Korrektioner

2015-02-18

Indeks

for de øvrige afsnit

= klik på (for hyperlink)

 Startside

 Forord

 Oversigt    

 Forhistorien

Frankrigs fald

 Dunkerque 

 Forsvarsstrategien

 Seelöwe  Sea Lion

 Battle of Britain

Blitzen 

Kontrafaktisk

 Efterspillet    

Ledere England

Ledere Tyskland

Flytyperne

Radar

RAF's historie

Luftwaffe's historie

Noter

Ordliste

Henvisninger

Billedliste

Litteraturliste

Korrektioner

Kommentarer

Kronologi

Send kommentarer: leif.olsen@battleofbritain.dk

  2015-02-18 version 8.28

 

Korrektioner

Som nævnt på  Startside i afsnittet "Idéen med bogen  /  opgavehjælp": Siderne er ikke tænkt som et afsluttet værk om emnet  -  men nærmest som en inspiration til yderligere uddybning. Siderne vil kontinuerligt blive udbygget og opdateret med nye oplysninger og nye synspunkter.

Selv om jeg gør mit bedste med hensyn til at kontrollere kilderne til min tekst og tilhørende fakta, kan der indsnige sig deciderede historiske fejloplysninger.

Du opfordres hermed venligst til at gøre mig opmærksom på verificerbare historiske fejl i teksten. Fejlene vil blive registreret under punkt 1 nedenfor.

Du er også meget velkomne til at gøre opmærksom på stavefejl, grammatiske fejl eller uforståelige sætningskonstruktioner. Disse fejl vil dog ikke blive registreret på denne side. Jeg har bestræbt mig for at skrive siderne efter de "gamle" kommaregler.

Send venligst korrektioner til: leif.olsen@battleofbritain.dk

Med venlig hilsen

Leif Olsen

 

1.  Verificerbare historiske korrektioner

I dette afsnit opføres alle de verificerbare historiske korrektioner,  jeg har modtaget  fra læserne eller selv fundet frem til.

Dato og de(t) afsnit korrektionen forekommer i er anført herunder:

Pt. ingen

 

2.  Væsentlige korrektioner eller omskrivninger af enkelte afsnit

Afsnit

Rettelse

Frankrigs fald 2010-06-24 version 2.54  Guderians krydsning af Meuse ved Sedan
Battle of Britain 2010-10-29 version 3.14  Store dele af afsnittet er omskrevet
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  2008 Leif Olsen    leif.olsen@battleofbritain.dk