For smartphones:

Om de bøger mm, jeg har benyttet    

Teksten er til højre for indekset

 

Luftkrigen over England 1940 - 41

Litteraturliste for

   Slaget om Vesteuropa

     Frankrigs fald og Slaget om England

 2015-09-05

Indeks

for de øvrige 25 afsnit

= klik på (for hyperlink)

 Startside (1)

 Forord  (2)

 Oversigt (3)

 Forhistorien (4)

Frankrigs fald (5)

 Dunkerque (6)           

 Forsvarsstrategien (7)

 Seelöwe  Sea Lion (8)

 Battle of Britain (9)

Blitzen (10) 

Kontrafaktisk (11)

 Efterspillet (12) 

Offensiven 1941 (13)

Ledere England (14)

Ledere Tyskland (15)

Flytyperne (16)

Radar - Enigma (17)

RAF's historie (18)

Luftwaffe (19)

Krigsspil (20)

Kronologi (21)

Billedliste (22)

Henvisninger (23)

Ordliste (24)

Noter - Kilder (25)

Litteraturliste (26)

Kommentarer

Korrektioner

Blogs

 

 

Om luftkrigen over England og Frankrigs fald se  Startside

Litteraturlisten (opdaters løbende)

er et katalog over en del af de udgivelser (bøger, artikler, rapporter, mm), jeg har benyttet, i mine studier vedrørende Slaget om Vesteuropa og Slaget om England.  

Nummeret yderst til højre ved hver udgivelse henviser til en nærmere beskrivelse i afsnittet   Noter.

For at lette adgangen til listen (eller udskrivning) er den oprettet i .pdf format.

For at lette søgningen er samme liste opstillet alfabetisk efter tre forskellige søgekriterier:

Søgekriterier: Litteraturliste:
efternavn / udgiver Bibliografi 7a.pdf
titel Bibliografi 7b.pdf
emnegruppe Bibliografi 7c.pdf

Emnegruppelisten er underopdelt i 6 emner:

Emner: Emnet indeholder udgivelser om:
Battle of Britain Luftkampene over England i 1940
Blitzen Terrorbombningen af England fra sep.1940 til maj 1941
Dunkerque Krigen i maj / juni 1940 i Vesteuropa og evakueringen
Generel historie Om krigen i 1940 / 41, om dens forhistorie og politiske baggrund
Sea Lion Hitlers planer om en invasion af England i 1940
Teknik Tekniske forklaringer til begivenhederne i 1940

Udgivelserne indenfor hvert emne er sorteret alfabetisk efter forfatternavn / udgiver. Samme udgivelse kan forekomme under flere emner, hvis det er relevant.

 

Du er velkommen med spørgsmål vedrørende listerne:   leif.olsen@battleofbritain.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret

2015-09-05

version 9.16

Kommentarer / spørgsmål:  leif.olsen@battleofbritain.dk    Se evt. afsnittet Kommentarer

Mit CV i relation til at skrive om Slaget om Vesteuropa / Slaget om England - klik på CV

Om kopiering - Copyright - © 2008 Leif Olsen   se slutningen af afsnittet Oversigt