For smartphones:

Krigsspillet om invasionen af England

Teksten er til højre for indekset

Luftkrigen over England 1940 - 41

Krigsspil for

den planlagte invasion af England

Seelöwe / Sea Lion

2015-08-27

Indeks

for de øvrige 25 afsnit herunder

klik på det ønskede afsnit

 Startside

 Forord

 Oversigt    

 Forhistorien

 Frankrigs fald

 Dunkerque            

 Forsvarsstrategien

 Seelöwe  Sea Lion

 Battle of Britain

 Blitzen 

 Kontrafaktisk

 Efterspillet

 Offensiven 1941

 Ledere England

 Ledere Tyskland

 Flytyperne

 Radar - Enigma

 RAF's historie

 Luftwaffe

 Krigsspil

 Kronologi

 Billedliste

 Henvisninger

 Ordliste

 Noter - Kilder

 Litteraturliste

 Kommentarer

 Korrektioner

 Blogs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luftkrigen over England i 1940-41 (kaldet "Slaget om England") var en krig alene mellem England og Tyskland. Luftkrigen var sidste fase af Slaget om Vesteuropa, som Hitler startede den 10. maj 1940.  Efter at have besejret Holland, Belgien og Frankrig i maj / juni, fortsatte Hitler med en luftkrig mod England. Den varede til maj 1941. Den tabte han.

Krigsspil  (wargames)

i relation til  Slaget om  England i 1940 / 41, især med henblik på den planlagte invasion af England i september 1940.

[ Mine egne kommentarer i teksten er markeret med parenteser [  ] på denne måde. L.O. ]

Har du kendskab til andre seriøst gennemførte krigsspil om situationen end den i punkt 2 nævnte, hører jeg meget gerne fra dig.     leif.olsen@battleofbritain.dk

 

1.  Introduktion. 

Kunne Hitler have invaderet England i 1940, og derved fået en fredsaftale i stand?

Hitler startede krigen mod Vesteuropa den 10. maj 1940.  Efter Hollands, Belgiens og Frankrigs nederlag i maj / juni 1940, fortsatte Hitler med en luftkrig mod England. 

Formålet med luftkrigen og den planlagte efterfølgende invasion var at tvinge England til at indgå en fredsaftale. Luftkrigen kaldes Slaget om England, og det var en luftkrig alene mellem England og Tyskland.

I sin (hemmelige) førerordre nr. 16 af 16. juli 1940111 taler Hitler om, at det kan blive nødvendigt at foretage en invasion af England for at få en fredsaftale i stand. Førerordren beordrer det tyske militær til at planlægge en invasion af England. Et tilbud om forhandlinger om en fredsaftale fremsættes af Hitler helt åbenlyst under en tale i den tyske rigsdag den 19.juli 1940.

Da England afslog tilbuddet, beordrede Hitler med sin førerordre nr. 17 af 1. august 1940114 sit flyvevåben til at starte en luftkrig mod England som forberedelsen til en egentlig invasion.

Tysklands mål med luftkrigen mod England - Battle of Britain - var at nedkæmpe det engelske jagerforsvar - RAF Fighter Command - for at bane vej for en invasion senest i september 1940.  Invasionen fik kodenavnet "Seelöwe" - på engelsk "Sea Lion". Se evt. afsnittet  Seelöwe.

Det lykkedes ikke for det tyske flyvevåben - Luftwaffe - at nedkæmpe Fighter Command inden for den givne frist (September 1940).  Se evt. afsnittet   Battle of Britain Hitler måtte derfor udsætte invasionen på ubestemt tid.  Hitler skulle bruge hele sit militær til det kommende angreb på Sovjetunionen i foråret 1941.

Inden angrebet mod Sovjetunionen forsøgte Hitler ved hjælp af terrorbombning mod den engelske civilbefolkning alligevel at at tvinge England til en fredsaftale. Det mislykkedes også. Denne del af luftkrigen mod England kaldes Blitzen. Se evt. afsnittet Blitzen.

Hitlers planer om selve invasionsforsøget er et oplagt emne for et krigsspil. Kunne Hitler have gennemført invasionen i september 1940 med de midler, han havde til sin rådighed?

 

2.   Wargame på Royal Military Academy, Sandhust 1974.

I 1974 blev der gennemført et krigsspil på det engelske militærakademi - Royal Military Academy - i Sandhurst193. Blandt deltagerne (spillerne) var senior officerer fra England og Tyskland.  Vedr. dommerpanelet se punkt 2.1.

Spillet gik ud på, at tyskerne startede et invasionsforsøg i september 1940. Som dommere var der tre tyske og tre engelske officerer fra henholdsvis hær, flåde og flyvevåben. Se punkt 2.1 nedenfor.

Krigsspillets invasion startede den 22. september 1940, og forudsatte situationen, som den var den dag. Dvs. RAF's Fighter Command var stadig i stand til at forsvare luftrummet over invasionsområdet.

Den faktiske situation op til invasionen gennemgås i afsnittet  Seelöwe  Sea Lion.

Selve landgangsforsøget, med faldskærmslandsætninger, og landsætninger på kysten fra ombyggede flodpramme, lykkedes.

Men nogle dage senere lykkedes det den engelske destroyerflåde at hindre overførsel ad søvejen af forstærkninger og nødvendige forsyninger til invasionsstyrken.

De tyske styrker, der var blevet overført,  ville på grund af manglede forsyninger blive nød til enten at overgive sig eller forsøge at blive evakueret. Ifølge spillet ville det ske allerede efter 6 dage - den 28. september 1940.

Der var enighed blandt dommerne om resultatet.

En kort gennemgang af ovennævnte krigsspil findes på adressen

http://mr-home.staff.shef.ac.uk/hobbies/seelowe.txt  (sidst tjekket 2014-11-01)

Krigsspillet i sin helhed er gennemgået i bogen:  Richard Cox:  "Operation Sealion"403.

 

2.1  Deltagere og dommere i krigsspillet i 1974

Deltagerne (spillerne) var engelske og tyske tjenestegørende officerer fra alle tre værn, hær, flåde og flyvrvåben.

Spillets dommere var alle officerer, der havde været tjenestegørende i invasionsområdet i 1940.

Dommere (umpires) på engelsk side var:

Enhed Navn   (alder i 1940) Rang 1974 Tjeneste september 1940
Army Glyn Gilbert

(20)

Major-General,   Royal Air Force College, Sandhurst Second Lieutenant, Brighton
Navy Edward Gueritz

(21)

pensioneret 1973, Rear Admiral Royal Naval College, Greenwich Midshipman on the cruiser HMS Ramillies
Air Force Christopher Foxley-Norris

(23)

Air Chief Marshal, Ministry of Defence Pilot, No 3 Squadron udstationeret til Sydengland

Dommere på tysk side var:

Enhed Navn  (alder i 1940) Rang 1974 Tjeneste september 1940
Heer Heinrich Trettner

(33)

pensioneret General 1966 Major, Stabschef von general Student
Marine Friedrich Ruge

(46)

pensioneret Vizeadmiral 1961 Kommodore, Führer Minen-suchboote West
Luftwaffe Adolf  Galland

(28)

pensioneret General-leutnant 1945   Geschwader-kommodore

Der var enighed blandt dommerne om resultatet som nævnt under punkt 2.

En kort gennemgang af krigsspillet findes på adressen

http://mr-home.staff.shef.ac.uk/hobbies/seelowe.txt  (sidst tjekket 2014-11-01)

Krigsspillet i sin helhed er gennemgået i bogen:  Richard Cox:  "Operation Sealion"403.

[ Der er mig bekendt ikke gennemført noget seriøst krigsspil, der som forudsætning havde, at Luftwaffe havde herredømmet over luftrummet over Den Engelske Kanal - som var Hitlers forudsætning for at starte invasionen. Et sådant overherredømme ville givetvis have været et hårdt slag mod den engelske destroyerflåde og holdt forsyningerne til invasionsstyrken gående i længere tid. Måske i så lang tid, at England havde indledt fredsforhandlinger med Hitler. L.O.]

 

3.  Et gennemtænkt invasionsforsøg

Den engelske militærhistoriker Martin Marix Evans har i 2004 udgivet en bog med titlen:  Invasion! Operation Sealion 194044. I bogen gennemgår han, hvordan han forestiller sig en tysk invasion af England kunne være forløbet.  Han baserer sin gennemgang på

  • forskning over hvilke ressourcer mm parterne kunne disponere over ved invasionen,

  • et solidt kendskab til topografien over invasionsområdet og det efterfølgende kampområde, og

  • en gennemgang af de terrænmæssige forsvarsforanstaltninger, der på invasionstidspunktet var etableret

Bogen indeholder udførlige dokumentationer.

I bogen går han ud fra, at tyskerne havde luftherredømmet over Den Engelske Kanal, da invasionen startede, men mister det over selve kampområdet. Tyskerne får landsat en invasionsstyrke, men de landsatte tyske hærstyrker bliver hurtigt afskåret fra tilstrækkelige forsyninger såvel ad luftvejen som ad søvejen. De må derfor opgive kampen efter 14 dage.

 

Sidst opdateret

2015-08-27

version 9.13

Kommentarer / spørgsmål:  leif.olsen@battleofbritain.dk    Se evt. afsnittet Kommentarer

Mit CV i relation til at skrive om Slaget om Vesteuropa / Slaget om England - klik på CV

Om kopiering - Copyright - © 2008 Leif Olsen   se slutningen af afsnittet Oversigt