For smartphones:

Om det tyske flyvevåbens historie

Teksten er til højre for indekset

 

Luftkrigen over England 1940 - 41

Luftwaffe

Historie og organisation

2015-09-01

Indeks

for de øvrige 25 afsnit herunder

klik på det ønskede afsnit

 Startside

 Forord

 Oversigt

 Forhistorien

 Frankrigs fald

 Dunkerque 

 Forsvarsstrategien

 Seelöwe  Sea Lion

 Battle of Britain

 Blitzen 

 Kontrafaktisk

 Efterspillet

 Offensiven 1941

 Ledere England

 Ledere Tyskland

 Flytyperne

 Radar - Enigma

 RAF's historie

 Luftwaffe's historie (denne)

 Krigsspil

 Kronologi

 Billedliste

 Henvisninger

 Ordliste

 Noter - Kilder

 Litteraturliste

 Kommentarer

 Korrektioner

 Blogs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeks for afsnit

Startside

 Forord

 Oversigt

 Forhistorien

 Frankrigs fald

 Dunkerque 

 Forsvarsstrategien

 Seelöwe  Sea Lion

 Battle of Britain

 Blitzen 

 Kontrafaktisk

 Efterspillet

 Offensiven 1941

 Ledere England

 Ledere Tyskland

 Flytyperne

 Radar - Enigma

 RAF's historie

 Luftwaffe's historie (denne)

 Krigsspil

 Kronologi

 Billedliste

 Henvisninger

 Ordliste

 Noter - Kilder

 Litteraturliste

 Kommentarer

 Korrektioner

 Blogs

 

 

Luftkrigen over England i 1940-41 (kaldet "Slaget om England") var en krig alene mellem England og Tyskland. Luftkrigen var sidste fase af Slaget om Vesteuropa, som Hitler startede den 10. maj 1940.  Efter at have besejret Holland, Belgien og Frankrig i maj / juni, fortsatte Hitler med en luftkrig mod England. Den varede til maj 1941. Den tabte han.

Luftwaffe - indtil maj 1941

RAF - Royal Air Force - er det engelske flyvevåben

Luftwaffe er det tyske flyvevåben

Afsnittet indeholder en kort gennemgang af Luftwaffes historie indtil maj 1941 samt Luftwaffes organisation i august 1940 i Vesteuropa.

Gå evt. direkte til Organisationsplanen

Versaillestraktaten fra 1919  -  traktaten, der satte et punktum for Første Verdenskrig. En del af traktaten omhandlede Tysklands fremtidige militære status. I et af punkterne fremgik det, at Tyskland i fremtiden ikke måtte oprette nogen form for et flyvevåben.

Før udbruddet af Anden Verdenskrig i Europa - 20 år senere - havde Tyskland alligevel verdens stærkeste og mest effektive flyvevåben.

Hvordan dette forløb, fremgår af nedenstående kronologi.

 

1.  Kronologi for Luftwaffe indtil 1941

 nøglepunkterne er med sort typografi.

Den 11. november 1918 trådte våbenstilstanden i Første Verdenskrig i kraft.

Den 28. juni 1919 afsluttedes våbenstilstanden mellem Tyskland og de allierede med en fredsaftale kaldt Versaillestraktaten.  Ifølge denne traktat måtte Tyskland ikke oprette noget flyvevåben.  Det skete alligevel i 1933.

I 1939, 20 år efter Versaillestraktaten - i året for starten på Anden Verdenskrig - eksisterede der et tysk flyvevåben -  Luftwaffe -,  der på 6 år havde udviklet sig til at være verdens største og mest moderne flyvevåben.   Det havde tilmed allerde havde indhentet kamperfaringer fra Den Spanske Borgerkrig.

Før Hitler blev rigskansler i 1933 vedligeholdt tyske militære piloter fra Første Verdenskrig deres flyvekundskaber dels

  • i private flyveklubber 

  • som piloter i det tyske luftfartsselskab Lufthansa

  • i al hemmelighed på en base i Sovjetunionen i årene 1924 til 1933.

Der ud over foregik der en mere eller mindre åbenlyst en form for træning af nyuddannede piloter til militære  flyveteknikker.

Den 30. januar 1933 udnævtes Hitler til rigskansler.

Den 15. maj 1933 blev det tyske flyvevåben Luftwaffe oprettet i al hemmelighed.171. Herman Göring, der var en berømt pilot fra Første Verdenskrig og en veteran i Hitlers parti,  blev fra starten chef for det nyoprettede flyvevåben med titlen Reichmarschall.

Den 26. februar 1935 oprettedes det tyske flyvevåben Luftwaffe officielt. General Walther Wever bliver udnævnt til generalstabschef for Luftwaffe under  Reichmarschall Göring.

Foruden at oprette en styrke af jagerfly til at forsvare tysk luftrum arbejdede Wever med oprettelse af en strategisk styrke af bombefly. I modsætning til Douchets teorier og bl.a. det engelske flyvevåbens idéer skulle Luftwaffes strategiske bombestyrke ikke benyttes til terrorbombning mod civile, men alene til at bombe modpartens våbenindustri og trafikknudepunkter. (Om Duchets teorier se afsnittet  Forsvarsstrategien .)

Den 16. marts 1935 genindførte Hitler værnepligten i Tyskland. Ligesom oprettelsen af et flyvevåben var dette i strid med Versaillestraktaten.   Se evt.  Forhistorien  pkt. Versaillestraktaten 1919.

Den 29. maj 1935 fløj en prototype af det tyske jagerfly Messerschmitt Bf 109 for første gang.

Den 7. marts 1936 rykkede tyske militære enheder ind i det demilitariserede Rhinland - i strid med såvel Versaillestraktaten som Locarnopagten, - uden at hverken Frankrig eller England reagerede. Rhinlandet - det tyske landområde mellem Rhinen og grænserne til Holland, Belgien og Frankrig - var tænkt som en slags militær ingenmandsland. Det blev nu gradvist fyldt op med tyske militære enheder. Det var i Rhinlandet de to tyske hærgrupper A og B var opmarcheret før angrebet på Vesteuropa den 10. maj 1940!

Den 3. juni 1936 blev Luftwaffes generalstabschef Walther Wewer dræbt ved en flyulykke.  Wever blev efterfulgt af General Albert Kesselring fra hæren som ny generalstabschef for Luftwaffe.

Se evt. Ledere Tyskland

Efter Wewers død  opgav Luftwaffe at satse på at have en kampstyrke af tunge firemotores bombefly til strategisk bombning af en modstanders våbenindustri og transportknudepunkter. De såkaldte Ural bombere.

Luftwaffe satsede fra 1936 i stedet på at udbygge en taktisk kampstyrke af lette bombefly med det primære mål, at kunne være artilleristøtte for hæren under dens hurtige fremrykning.  

Den nye generalstabschef for Luftwaffe - Albert Kesselring - støttede kraftigt denne satsning, og Ural bomber programmet blev skrinlagt i 1937. Satsningen på lette bombefly var en stor fordel ved angrebet på Vesteuropa i maj 1940.

Havde Luftwaffe haft et antal Ural bombere under Blitzen fra september 1940 til maj 1941, ville det have været katastrofalt for den engelske civilbefolkning. Om det havde tvunget England til fredsforhandlinger, er tvivlsomt. Ural bomberen var først og fremmest tænkt som et langdistancebombefly. Distancerne fra Luftwaffes flybaser i Frankrig til byer England var ikke noget problem for Luftwaffes lettere tomotores bombefly. Det var de eskorterende jageres rækkevidde derimod. Se evt. afsnittet Kontrafaktisk.

Den 16. november 1936 blev de første enheder af Luftwaffe udstationeret i Spanien som legion Condor for at assistere general Franco i Den Spanske Borgerkrig. 

Den 26. april 1937 terrorbombede legion Condor den spanske by Guernica med bl.a. det lette bombefly af typen He111 - samme flytype, som i vid udstrækning blev anvendt af Luftwaffe under Blitzen over England i 1940.

Se evt. afsnittet Flytyperne.

December 1937 modtog det engelske RAF Fighter Command de første moderne jagerfly af typen Hurricane.

Juni 1938 modtog RAF Fighter Command de første jagerfly af typen Spitfire. Spitfire var det eneste fly, der kunne matche det tyske jagerfly Messerschmitt Bf 109 under luftkampe i 1940.

Den 29. september 1938 blev München aftalen "om fred i vor tid" blev underskrevet  af England, Frankrig, Tyskland og Italien.  Se evt.  Forhistorien pkt. München aftalen.

Februar 1939 modtog Luftwaffe de første jagere af typen Messerschmitt Bf 109E, her omtalt som Me109. Det var overvejende denne type Me109 jager, som deltog i Battle of Britain i sommeren og efteråret 1940.

Så i 1939 - året før starten på Anden Verdenskrig - havde Luftwaffe efterhånden udviklet sig til at være verdens største og mest moderne flyvevåben, og nu med kamperfaringer fra Den Spanske Borgerkrig.

Februar 1939 blev der fastlagt et mål for RAF Fighter Commands størrelse. Den skulle omfatte en styrke på 53 eskadriller173 jagerfly til at forsvare England mod bombeangreb. Tallet 52 omtales også i forskellige sammenhænge som målet. Denne jagerstyrke blev anset for at være tilstrækkelig til at forsvare og helst afvise et angreb med bombefly, som hovedsagelig ville starte fra Ruhr-området i Tyskland. Afstanden fra Ruhr området var den korteste afstand mellem Tyskland og England.

Den 1. september 1939  startede Tyskland sit angreb på Polen. I historisk lys bliver dette anset for at være starten af Anden Verdenskrig i Europa.

Den 2. september 1939 overførtes de to første af Fighter Commands Hurricane eskadriller til Frankrig. Det engelske flyvevåben RAF opretter en flyverkommando i Frankrig  -  Advanced Air Striking Force, -  som efterhånden kommer til at bestå af jagerfly fra RAF Fighter Command og bombefly fra RAF Bomber Command.

Den 3. september 1939 erklærer England og Frankrig krig mod Tyskland.

Den 29. november 1939 skyder en af Fighter Commands Spitfire fly det første tyske fly ned over engelsk luftrum - - et He111 bombefly.

Februar 1940 blev det integrerede engelske radarbaserede varslings- og kampledelsessystem for flyangreb klar til brug. Det blev kaldt Dowding systemet, og var baseret på en kæde af  radarstationer og et observatørkorps.   Systemet blev den afgørende faktor for Luftwaffes manglende evne til at nedkæmpe Fighter Command i august og september 1940. Se evt. varsling

Den 9. april 1940 angreb Tyskland Danmark og Norge. For første gang i historien blev der indsat soldater nedkastet med faldskærm.

Den 10. maj 1940 angreb Tyskland Vesteuropa. Ved det belgiske fort Eban-Email blev der for første gang landsat soldater med svævefly. Under angrebet på Vesteuropa blev tyskernes dykbomber Ju87 Stuka i vidt omfang brugt i stedet for artilleristøtte til de hurtigt  fremrykkende tyske styrker.

I perioden fra 2. september 1939 til 10. maj 1940 var der i alt blevet overført 6 eskadriller af Hurricane jagere fra Fighter Command i England til RAF's  Advanced Air Striking Force i Frankrig.

Den 10. maj 1940 blev Winston Churchill i England udnævnt til både premierminister og øverste forsvarsminister.

Den 14. maj 1940 gennembrød den tyske hær den franske hærs forsvarslinje  -  Meuse floden - ved Sedan, og de tyske panserstyrker rykkede hurtigt frem mod Kanalkysten.

Den 14. maj 1940 kapitulerer Holland.  Luftwaffe terrorbomber Rotterdam ved en fejltagelse. Fejltagelsen skyldes et kommunikationssvigt. Holland havde kapituleret da Rotterdam blev bombet.

I de følgende dage sendte Fighter Command yderligere 32 Hurricane jagere - svarende til to eskadriller  - til Frankrig.

Den 14. maj 1940 anmodede den franske premierminister Reynaud om, at yderligere 10 eskadriller af Fighter Commands jagerfly bliver overført til Frankrig.

Den 20. maj 1940 den allierede hovedstyrke i Frankrig, og dermed praktisk taget hele den engelseke hær, bliver indesluttet i Flandern i grænseområdet mellem Belgien og Frankrig af den tyske hær.

Luftwaffe var udset til at nedkæmpe den engelske hær i det indesluttede område. Det måtte de opgive efter to dage og overlade det til den tyske hær at rykke ind i området for at afskære muligheden for evakuering over Den Engelske Kanal tilbage til England.

Den 26. maj 1940 starter evakueringen af den indesluttede engelske hær fra havnebyen Dunkerque i Frankrig tilbage til England.  Luftwaffe skulle om muligt stoppe evakueringen.  RAF Fighter Command sendte jagereskadriller fra baser omkring Dover området i England til at kæmpe mod Luftwaffe over Dunkerque området for at beskytte evakueringen mod tyske flyangreb.

Se evt.  Dunkerque.

Den 28. maj 1940 kapitulerer Belgien til den tyske hær.

Den 4. juni 1940 indtager den tyske hær Donkerque, og evakuringen slutter.

Se evt.  Dunkerque.

Den 17. juni 1940 anmoder Frankrig om våbenstilstandsforhandlinger.

Den 25. juni 1940 træder våbenstilstanden mellem Frankrig og Tyskland træder i kraft, England er nu alene i krig med Tyskland indtil april 1941.

Den 1. juli 1940 gav Hitler Luftwaffe ordre til at nedkæmpe RAF Fighter Command forud for en tysk invasion af England - Unternehmen Seelöwe (Operation Sea Lion). 

Se evt.  Seelöwe.

Den 13. august 1940 iværksatte Luftwaffe Unternehmen Adlerangriff (Operation Eagle Attack) mod RAF Fighter Command og dets infrastruktur som følge af Hitlers ordre.

Se evt.  Battle of Britain.

Den 7. september 1940 skiftede Luftwaffe strategi. Målet for luftkrigen mod England skiftedes fra at nedkæmpe RAF Fighter Command og dets infrastruktur til terrorbombning - kaldet Blitzen - mod London og andre engelske byer. Luftwaffe forventede under disse aktioner at kunne skyde så mange af Fighter Commands jagere ned, at Fighter Command reelt ville blive nedkæmpet.

Den 15. september 1940 udførte Luftwaffes sit sidste store kombinerede dag- og natangreb mod London. Natangrebene som terrorbombning fortsatte indtil den 16. maj 1941.  Se evt. Blitzen.

Den 16. eller 17. september 1940 udsatte / aflyste Hitler den planlagte invasion af England. Unternehmen Seelöwe (Operation Sea Lion).   Årsag: RAF Fighter Command var ikke blevet nedkæmpet, og invasionen af England - Unternehmen Seelöwe (Operation Sea Lion) - måtte aflyses på grund af det kommende efterårs- og vintervejr.

Se evt.  Seelöwe.

Den 16. maj 1941 gennemførte Luftwaffe et sidste terrorbombeangreb under Blitzen - et mindre angreb - mod Birmingham.  Se evt. Blitzen.

Den 22. juni 1941 iværksatte Hitler sit angreb på Sovjetunionen. Til den aktion havde Hitler nu brug for hele sit flyvevåben - Luftwaffe.

Luftwaffes historie fra 1933 til 1945 er indgående beskrevet i en biografi over Generalfeldmarchall Erhard Milch skevet af David Irving:  The Rise and Fall of the German Air Force. Den tyske oversættelse:  Die Tragödie der Deutchen Luftwaffe 31.  Den engelske udgave er tilgængelig for gratis download på adressen:     http://www.fpp.co.uk/books/Milch/index.html  

(NB: Vær opmærksom på David Irwings lidt kontroversielle påstande vedrørende Hitlers Tyskland i andre af hans bøger.)

Noter

 

2. Luftwaffes organisation

Organisationsplan for Luftwaffe i Vesteuropa august 1940

 

 

Organisationsskemaet på .pdf format:   Luftwaffe org 02.pdf    

Et kort over situationen den 7. september 1940 på .pdf format:   England h-1b.pdf

 

Indeks for afsnit

Startside

 Forord

 Oversigt

 Forhistorien

 Frankrigs fald

 Dunkerque 

 Forsvarsstrategien

 Seelöwe  Sea Lion

 Battle of Britain

 Blitzen 

 Kontrafaktisk

 Efterspillet

 Offensiven 1941

 Ledere England

 Ledere Tyskland

 Flytyperne

 Radar - Enigma

 RAF's historie

 Luftwaffe's historie (denne)

 Krigsspil

 Kronologi

 Billedliste

 Henvisninger

 Ordliste

 Noter - Kilder

 Litteraturliste

 Kommentarer

 Korrektioner

 Blogs

 

 

Kommentarer til organisationsplanen

Luftwaffe var i 1940 organiseret meget forskelligt fra Royal Air Force, især på grund af forskellige strategier.

Strategier

Fra Luftwaffes start i 1933 var det generalstabschef Walter Wewers ide, at Luftwaffe skulle have en kampstyrke af tunge firemotores bombefly til strategisk bombning af en modstanders industri og civilbefolkning ifølge Douchets teorier.

 Den 3. juni 1936 blev Walther Wewer dræbt ved en flyulykke. Efter hans død  opgav Luftwaffe at satse på at have en kampstyrke af tunge firemotores bombefly. De såkaldte Ural bombere, opkaldt efter deres maksimale rækkevidde fra Tyskland.

Royal Air Force fastholdt deres strategiske målsætning, ved at have en Bomber Command.

Se evt. RAF's historie og Flytyperne.

En af årsagerne til at Luftwaffe stoppede udviklingen af tunge firemotores bombefly var mangel på aluminium197,198. Realistisk set havde Tyskland i 1936 - 1938 ikke råmaterialer (aluminium) og produktionskapacitet nok til at satse på flere programmer for bombefly.

Noter

I stedet satsede Luftwaffe på primært at være et støttevåben for den tyske hær uden at have selvstændige strategiske målsætninger.

Til det formål blev Luftwaffe organiseret i et antal såkaldte Luftflotten med hver sine opgaver og geografisk eller operationelt fordelt især med henblik på den tyske hærs behov.

Hvor mange og hvilke typer fly, hver Luftflotte blev tildelt, varierede i forhold til de konkrete opgaver, der skulle løses.  I praksis betød det, at hver Luftflotte kunne være udstyret med alle typer af fly - ex. både jagerfly og lette bombefly.

I sommeren 1940 pålagde Hitler Luftwaffe at nedkæmpe det engelske jagerforsvar - Fighter Command. Luftflotte 2 og 3 fik tildelt opgaven. Se evt.  Battle of Britain.

Umiddelbart før havde de to Luftflotten støttet den tyske hærs fremrykning i Holland, Belgien og Frankrig. De to Luftflottens organisation og antal af fly fremgår af skemaet ovenfor.

Se evt.  Dunkerque.

 

Antal fly - startklare

Ifølge Luftwaffes egne materiellister var antallet af startklare fly ved starten af angrebet på Vesteuropa den 10.maj 1940:

Rekognoscering 482
Jagerbombere 308
Jagere 1076
Bombefly 1031
Styrtbombefly 345
Transportfly 285

For teknisk beskrivelse af de enkelte typer se evt. Flytyperne.

 

Militære grader i Luftwaffe:  se Ordliste.

Noter

 

Sidst opdateret

2015-09-01

version 9.15

 

Kommentarer / spørgsmål:  leif.olsen@battleofbritain.dk    Se evt. afsnittet Kommentarer

Mit CV i relation til at skrive om Slaget om Vesteuropa / Slaget om England - klik på CV

Om kopiering - Copyright - © 2008 Leif Olsen   se slutningen af afsnittet Oversigt