For smartphones:

E-bogens indledning

Teksten er til højre for indekset

Luftkrigen over England 1940 - 41

Slaget om England

Battle of Britain & The Blitz

2015-11-08

Indeks

for alle bogens 26 afsnit herunder

klik på det ønskede afsnit

Startside

Forord

Oversigt

Forhistorien

Frankrigs fald

Dunkerque

Forsvarsstrategien

Seelöwe  Sea Lion

Battle of Britain

Blitzen

Kontrafaktisk

Efterspillet

Offensiven 1941

Ledere England

Ledere Tyskland

Flytyperne

Radar - Enigma

RAF's historie

Luftwaffe

Krigsspil

Kronologi - Tavle 1

Kronologi - Tavle 2

Billedliste

Henvisninger

Ordliste leksikon

Noter - Kilder

Litteraturliste

Kommentarer

Korrektioner

Blogs

 

 

 

 

 

 

Indeks

for samtlige 26 afsnit

klik på det ønskede afsnit

Startside

Forord

Oversigt

Forhistorien

Frankrigs fald

Dunkerque

Forsvarsstrategien

Seelöwe  Sea Lion

Battle of Britain

Blitzen

Kontrafaktisk

Efterspillet

Offensiven 1941

Ledere England

Ledere Tyskland

Flytyperne

Radar - Enigma

RAF's historie

Luftwaffe

Krigsspil

Kronologi - Tavle 1

Kronologi - Tavle 2

Billedliste

Henvisninger

Ordliste leksikon

Noter - Kilder

Litteraturliste

Kommentarer

Korrektioner

Blogs

 

 

 

 

 

 

Indeks

for samtlige 26 afsnit

klik på det ønskede afsnit

Startside

Forord

Oversigt

Forhistorien

Frankrigs fald

Dunkerque

Forsvarsstrategien

Seelöwe  Sea Lion

Battle of Britain

Blitzen

Kontrafaktisk

Efterspillet

Offensiven 1941

Ledere England

Ledere Tyskland

Flytyperne

Radar - Enigma

RAF's historie

Luftwaffe

Krigsspil

Kronologi - Tavle 1

Kronologi - Tavle 2

Billedliste

Henvisninger

Ordliste leksikon

Noter - Kilder

Litteraturliste

Kommentarer

Korrektioner

Blogs

Læs omIdéen med e-bogen - stil spørgsmål

Dette er indledningen til den "lange version"!
Spring evt. til En kort version 

Slaget om England

eller rettere  

Slaget om Storbritannien

som var afslutningen af

Slaget om Vesteuropa

fra maj 1940 til maj 1941
 
Hvad var Slaget om England?

Slaget om England i 1940-41 var en luftkrig alene mellem England og Tyskland. Slaget var sidste fase af Slaget om Vesteuropa, som Hitler startede den 10. maj 1940.  

Efter Hollands, Belgiens og Frankrigs nederlag til tyskerne i maj / juni 1940, fortsatte Hitler med en luftkrig mod England med det formål, at tvinge England til at indgå en fredsaftale. Det mislykkedes. Luftkrigen varede til maj 1941. 

 

Slaget om England   -  forstået som luftkrigen over England i 1940 - 41  -   var reelt en krig mellem de to statsledere Churchill og Hitler.

 Slaget endte i maj 1941, og det blev - set i historisk perspektiv - ikke alene Hitlers første store, men også uoprettelige nederlag (se evt. afsnit 8).

 
Detaljerne og aspekterne om slaget og dets forhistorie gennemgås i e-bogens følgende 10 afsnit samt et tillæg på 15 afsnit om våben, personer, tidstavler, noter, mm. 

De 10 hovedafsnit kan læses hvert for sig.

  = symbol for hyperlink - spring til

 * = fodnoter
Om e-bogen og indholdetOversigt
En kort version om slagetForord
 
De 10 hovedafsnit:
1. Forhistorien 1860 - 1940 Forhistorien 

2. Angrebet på Frankrig Frankrig

3. Evakueringen Dunkerque
4. Inden slaget Forsvarsstrategien
5. Den planlagte invasion Seelöwe
6. Battle of Britain  juli - sept. 1940
7. Blitzen   sept. 1940 - maj 1941
8. Konklusion  Kontrafaktisk
9. Efter slaget Efterspillet
10. Englændernes offensiv Offensiven
 
Supplerende afsnit
Om flyene i luftkrigen Flytyperne
Om radar i luftkrigen Radar
NøglepersonerLedere England
NøglepersonerLedere Tyskland
Militærtekniske udtryk Ordliste

Noter til samtlige afsnit Noter

Anbefalede bøger Henvisninger
Alfabetiske boglister Litteraturliste
 
Andre supplerende afsnit:

Tidsskema for faserne Tidsskema

 Første fase som .pdf fil B-o-B.pdf
 

Se evt. en meget berømmet dramatisering af luftkrigen: Filmen "Battle of Britain"

Om konklusionen på luftkrigen (afsnit 8):

De fleste historikere anser Slaget om Moskva i efteråret 1941 for at være Hitlers første nederlag. Slaget om Moskva omfattede over 1 million soldater og over 1000 kampvogne på begge sider, så i lyset af antal soldater var Slaget om England kun pebernødder. Ikke desto mindre var Slaget om England afgørende for, at Hitler kom til at udkæmpe hele Anden Verdenskrig fra 1941 til 1945 som en to- / flerfrontskrig, som han i længden ikke ville kunne vinde.

Et forsøg på en konklusion af luftkrigen er foretaget i afsnittet Kontrafaktisk.

Om den engelske modoffensiv (afsnit 10), der fulgte kort efter Battle of Britain:

Midt under tyskernes natlige bombeoffensiv over England - Blitzen - startede det engelske flyvevåben i januar 1941 en modoffensiv med dagangreb mod de tyske styrker af jager- og bombefly i Calais området i Frankrig. 

Idéen med offensiven var at bibringe tyskernes Luftwaffe så store tab af jagerfly som muligt forud for at eventuelt kommende nyt tysk dagangreb på England.   Men det engelske flyvevåben havde i 1940 ikke flyvestyrker, der massivt kunne angribe og beskadige tyskernes flybaser.

Det engelske flyvevåben led relativt store tab i offensiven, og den blev derfor indstillet i september 1941 uden at England havde opnået nogen afgørende resultater.

For en gennemgang af offensiven mod det tyske flyvevåben i 1941  Offensiven 1941

 

 

Ideen med e-bogen  /  stil spørgsmål

Ideen er, at det skal være en dynamisk e-bog, med hyperlinks, let tilgængelige henvisninger til yderligere information, til Noter og til en generel Litteraturliste om emnet.

Målet er, at teksten i bogens hovedemner - afsnittene 6 & 7, 9 & 10 og 16 & 17 - skal give en bedre, mere veldokumenteret, dybtgående og sammenhængende fremstilling af emnet end internet leksikonet Wikipedia.  Bogen skal give bedre referencer til kildemateriale og dokumentation, og samtidig åbne mulighed for at stille uddybende spørgsmål.  E-mail:  leif.olsen@battleofbritain.dk.

Teksten er ikke tænkt som et afsluttet værk om emnet  -  men nærmest som en inspiration til at gå yderligere i dybden med emnet.  Teksten vil kontinuerligt blive opdateret og udbygget med nye oplysninger og nye synspunkter efterhånden, som jeg finder dem frem.   Se evt.  korrektioner.

Billedmateriale: Jeg kan ikke konkurrere med www.youtube.com, hvad angår film- og billedmateriale, så jeg henviser generelt til dette domæne.   Jeg vil i stigende omfang foreslå søgeord, som du skal indtaste i søgefeltet, hvis du skal lede efter emnet på domænet  www.youtube.com.

Med den kontinuerlige redigering af bogens tekst, skulle indholdet i stigende grad fremstå som noget, de fleste historikere med indgående kendskab til emnet kan acceptere  -  men der vil selvfølgelig være uenighed om fortolkningerne.

Med den kontinuerlige redigering skulle jeg også selv i stigende grad kunne stå inde for teksten - ud fra min egen fortsatte gennemgang af det omfattende kildemateriale og min fortsatte gennemlæsning af den omfattende historieskrivning om emnet.

Personbeskrivelser - bortset fra korte biografier -, tekniske beskrivelser og statistikker er kun medtaget i det omfang de / det har væsentlig indflydelse på forståelsen af luftkrigens udfald.

Teksten er ikke tænkt som et leksikon over luftkrigen over England eller Slaget om Vesteuropa i 1940, men den kan naturligvis bruges som et sådant.

I det omfang, jeg finder oversættelser eller ordforklaringer formålstjenlige, findes de på siden ordliste.

Bortset fra et resumé over Forhistorien, omfatter teksten kun land- og luftmilitære begivenheder og potentielle muligheder i Vesteuropa fra maj 1940 til december 1941. Teksten slutter samtidigt med at Tyskland erklærer USA krig, og USA indtræder som den ledende vestallierede i kampen mod Hitler.

Hvem er teksten skrevet for  -  har du spørgsmål? - hjælp

Teksten er egentlig skrevet for at vedligeholde min egen mangeårige interesse for emnerne, men derved  - håber jeg - vil den også komme til at virke inspirerende for andre historieinteresserede, og være en hjælp for historiestuderende og for studerende, der skal skrive opgaver om emnerne:

Har du nogle spørgsmål til emnerne, eller kan jeg hjælpe med yderligere information, kildehenvisninger, ordforklaringer eller referencer, er du velkommen til at sende en e-mail til: leif.olsen@battleofbritain.dk   -  men jeg skriver ikke dine eksamensopgaver!

Teksten afspejler hovedsagelig min forståelse af begivenhederne ud fra en årelang gennemgang af kildemateriale og litteratur mm om emnerne.

Et udpluk af  -  synes jeg  -  relevante kilder  -  så som litteratur, film, artikler, hjemmesider, besøg  -  om emnerne vil løbende dukke op på siden - klik på Henvisninger.

Vedrørende billedmateriale til teksten kan jeg generelt henvise til www.youtube.com.

[I det omfang teksten afspejler synspunkter eller konklusioner, der er mine egne, skulle dette gerne fremgå af teksterne, ved markering med [kantede parenteser], skråskrift og indrykning som disse tre linjer. Mine egne synspunkter er afsluttet med L.O.]

Påpegning af fejl, forslag, opdateringer og rettelser

Faktiske fejl i teksten vil jeg meget gerne rette på basis af modtagne korrektioner, som jeg med kyshånd vil tage imod. En forudsætning er dog, at de kan verificeres.

Teksten vil forhåbentligt kunne udvides med indlæg, der indeholder synspunkter, der afviger væsentligt fra mine.  En korrektionsside vil indeholde en liste over korrektioner og navne på bidragyderne. Egentlige indlæg vil figurere på blogform, og i de tilfælde jeg synes, at et indlæg er af væsentlig betydning, vil indlægget også forekomme - evt. med henvisning - på de relevante sider.

Teksten lægger forhåbentligt op til en dialog, som jeg vil sætte stor pris på. Andres synspunkter skulle gerne efterhånden sætte sit præg på teksten.

Send eventuelle kommentarer og / eller  forslag til rettelser til  leif.olsen@battleofbritain.dk.

Teksten bliver med mellemrum opdateret / rettet. Sidste dato og versionsnummer ses på Indekssiden i nederste venstre hjørne. ( ex. 2008-10-01  version 1.1 )  -  ændringer i versionsnummeret før punktummet markerer væsentlige rettelser,  tallet efter punktummet markerer mindre tilføjelser eller rettelser af tekstfejl af forskellig art. En side - klik på korrektioner - vil omtale de væsentligste rettelser.

Sidste gang en side er rettet ses i nederste venstre hjørne af siden.

Jeg skylder min kone Kirsten Mahr tak for hjælp til den løbende korrekturlæsning, til yderligere inspiration og ikke mindst tålmodighed med al den tid, jeg bruger på projektet.

Undervisning, foredrag, eller møder

Jeg overvejer gerne invitationer til at holde enkelte vederlagsfrie undervisningstimer, foredrag eller deltage i møder om de historiske forhold omkring og om de begivenheder, der førte frem til den engelske hærs evakuering fra Dunkerque, til Frankrigs Fald, til Battle of Britain eller til Blitzen. 

Kontakt mig på:                          e-mail:  leif.olsen@battleofbritain.dk

Tak for opmærksomheden.

Leif Olsen

Noter

Sidst opdateret

2015-11-08

version 9.17

Kommentarer / spørgsmål:  leif.olsen@battleofbritain.dk    Se evt. afsnittet Kommentarer

Mit CV i relation til at skrive om Slaget om Vesteuropa / Slaget om England - klik på CV

Om kopiering - Copyright - © 2008 Leif Olsen   se slutningen af afsnittet Oversigt